Tietosuoja

Top Koru sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Top Korun palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ja tarkoitus

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan ostokokemuksen sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme ja palvelujemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon.

Henkilötietojen käsittelyn kolme perustetta ovat saamamme suostumus, tekemämme sopimus ja oikeutetut etumme. Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös asiakasviestinnässä ja markkinoinnin kohdentamisessa. Uutiskirjeen tilaajan henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja kuitenkin voi rekisteröityä Top Korun asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot. Samalla hänen tulee antaa suostumuksensa, että Top Koru rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.  Tämä yksinkertaistaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla sivullaan rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset.

Asiakas voi myös halutessaan liittyä  Top Korun asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustaan saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Top Koru kerää asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

Yksityisyys ja tietosuoja

Top Korun asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyllä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Top Koru ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta pankkiyhteystietoja ja / tai luottokorttitietoja. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

REKISTERINPITÄJÄ

Top Koru (y-tunnus: 2687816-1)
www.topkoru.fi

Osoite: Puustellinte 3, 06100 Porvoo

puhelin 040 572 5892

sähköposti info@topkoru.fi

REKISTERIN NIMI
Top Korun asiakasrekisteri ja Top Korun uutiskirjeentilaajien asiakasrekisteri

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet. Lisäksi yhteydenottosi asiakaspalveluumme ja siihen liittyvä viestintä.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Top Korun tietojärjestelmissä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Top Korun ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Top Koru ei myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojaselosteesta poikkeavalla tavalla.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Top Korun järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

ASIAKKAAN OIKEUDET 

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Asiakkaana sinulla on myös oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista. Lisäksi, jos henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka loukkaa laillisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

EVÄSTEET

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa verkkosivustojemme käytettävyyteen.